Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Vodka Luxury – đồ ngủ nam cao cấp

 • Mục đích: Nhằm tôn trọng sự riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của KHÁCH HÀNG cũng như thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Thông tin bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ
 • Cam kết: Chúng tôi cam kết bảo mật hoàn toàn thông tin của khách hàng. Có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập , sử dụng trái phép thông tin khách hàng.
 • Sử dụng thông tin KH:
  – Giao hàng đúng địa chỉ mà khách hàng cung cấp
  – Cung cấp thông tin về sản phẩm cũng như dịch vụ mà khách hàng cần
  – Tiếp thị, quảng cáo về các chương trình khuyến mãi hay ưu đãi về sản phẩm mà chúng tôi bán
  – Xử lý thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ
  Không sử dụng thông tin khách hàng ngoài mục đích xác nhận các đơn hàng đồ ngủ nam và liên hệ có liên quan đến giao dịch
 • Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của Vodka Luxury.
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin KH:
  – Nhân viên trong hệ thống công ty
  – Đối tác kết hợp với công ty có ký hợp đồng thỏa thuận về việc sử dụng thông tin Khách Hàng ( có thể một phần hay toàn bộ thông tin, tùy vào điều khoản trong hợp đồng )
 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:
  KHÁCH HÀNG có quyền tự kiểm tra, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu trực tiếp nhân viên thu ngân tại cửa hàng hoặc liên hệ với ban quản trị của công ty.
  KHÁCH HÀNG có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của KH tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.